3D Ontwerp & Machinesturing

Jasper is gespecialiseerd in het opmaken van 3D ontwerpen van wegenis en riolering, omgevingsaanleg, parken en tuinen. Alle opgemaakte ontwerpen worden afgetoetst met de klant en kunnen naadloos omgezet worden voor uw gestuurde graafkraan, bulldozer, grader (nivelleuse), leveler of kilver.

Jasper Waerenburgh 3d ontwerp Machinesturing

Landmeetkunde

Uw project?

Opmeten

Opmeten van bestaande toestand
Grensbepaling
PV van afpaling
Splitsen van een perceel
Oppervlaktebepaling

Uitzetwerk

Assen
Kolommen
Ankers
Infrastructuurelementen
Riolering

Grondverzet en stockmetingen (mogelijkheid tot drone)

Opmaak van grondverzetplannen
Periodieke stockmetingen
Schattingen & Plaatsbeschrijvingen

Schattingen & Plaatsbeschrijvingen

Schatting

Koop/verkoop
Schenkingen
Echtscheidingen
Nalatenschap
Uit onverdeeldheid treden bij meerdere eigenaars

Plaatsbeschrijvingen

Locatief (bvb start en einde huurperiode)
Constructief (bvb start en einde werken bij omliggende percelen of straat)